Kärlförändringar / Ytliga kärl

Med intensivt pulserande ljus kan man i dag absorbera färgen i kärlet och kärlet bleknar bort inom 3-4 veckor. Beroende på storleken och flödet i kärlet varierar antalet behandlingstillfällen. Från 1-3 behandlingar och i enstaka fall fler. Behöver man mer än 1 behandling återkommer man för ny behandling efter ca 4 veckor.