Hudbristningar/strie

Länge har man sagt att inget gick att göra. Men i dag kan strie behandlas med vår senaste laser teknik Fractional 1540.